Dentistry

โทรหาเราที่ 02 985 3600
  • การจัดฟันโดยใช้เครื่องมือที่มีความใสและสามารถถอดออกได้และออกแบบมาเฉพาะกับคนไข้แต่ละบุคคล เครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign นี้ จะค่อยๆจัดเรียงฟันทีละน้อยจนฟันของคุณจัดเรียงได้สวยงาม

  • ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย 1. การผ่าตัดเพื่อผ่าฟันคุด 2. การถอนฟัน 3. การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก (Bone graft surgery) 4. การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียม (Implant surgery) 5. การผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery) เช่นการตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน (Crown-lengthening) 6. การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery)

  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เป็นการน่าวิธีการทางทันตกรรม ต่างๆ ในการช่วยเสริม สร้างพัฒนาความสวยงามของฟันและรอยยิ้ม การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม (Smile Makeover) เป็นที่นิยมและ ยอมรับในปัจจุบัน โดยการผสมผสานและประยุกต์ใช้ทันต กรรมเพื่อความสวยงามประเภทต่างๆ ในการสร้างสรรค์ให้ฟัน ของผู้เข้ารับบริการมีความสวยงามได้ตามต้องการ ทั้งขนาด รูปร่าง การเรียงตัว และสีของฟัน เคลือบผิวฟันวีเนียร์ การเคลือบผิวฟันเป็นการนําวัสดุเซรามิกทีมีความบางเป็น พิเศษมาติดบนผิวฟันด้านหน้า ซึ่งสามารถช่ วยป้องกันฟันทีมี ผิวหน้าสึกก่อให้เกิดอาการมีความแข็งแรงมากขึ้น รวมถึงช่วย แก้ปัญหาเรื่องรูปร่างหรือสีของฟันที่ไม่สวยงามได้อีกด้วย ครอบฟัน การครอบฟันสามารถช่วยปกป้องและบรณะฟันทีแตก หัก มี การผุมาก หรือ ได้รับการรักษารากฟันให้มีความแข็งแรง และ ยังให้ความสวยงามได้เหมือนฟันตามธรรมชาติ อุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน ในปัจจุบันการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่าที่ใช้อมัลกัมที่มีสีเทาเงิน ด้วยการใช้วัสดุเรซินสีเหมือนฟันนั้น ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากมีสีที่สวยงามเหมือนฟันตามธรรมชาติ ช่วยบูรณะฟัน ให้มีความสวยงามดังเดิมโดยไม่สามารถสังเกตุเห็นการอุดฟันได้ สะพานฟัน การเคลือบผิวฟันเป็นการนําวัสดุเซรามิกทีมีความบางเป็น พิเศษมาติดบนผิวฟันด้านหน้า ซึ่งสามารถช่วยป้องกันฟันทีมี ผิวหน้าสึกก่อให้เกิดอาการมีความแข็งแรงมากขึ้น รวมถึงช่วย แก้ปัญหาเรื่องรูปร่างหรือสีของฟันที่ไม่สวยงามได้อีกด้วย Inlays และ Onlays เป็นการใช้ชิ้นเซรามิกในการอุดฟันที่มีรูผูขนาดใหญ่เกินกว่า ที่ทําการอุดตามธรรมดา แต่ขนาดที่ผไม่ใหญ่เกินไปจึงไม่มี […]

  • การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์สามารถชูช่วยแก้ปัญหาสีฟันที หม่นหมอง ให้สามารถมีความขาวขึ้น ด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งมี การกระจายแสงที่สม่ำเสมอทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ทั้งยังช่วยลดปัญหาการเสียวฟันในระหว่างและหลังการฟอกสีฟันได้อีกด้วย การฟอกสีฟัน มีปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น คราบอาหารและเครื่องดิม เช่น ชา กาแฟ คราบบุหรี หรืออาจเกิดจากผลข้างเคียงของ ยาบางชนิด ที่เปลี่ยนสีฟันของเราที่เคยขาว เงางามให้มีสีที่ หม่นหมอง มีคราบสีน้ําตาล และทําให้ฟันเหลือง ดังนั้นการ ฟอกสีฟันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสีฟันให้ขาว คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟัน แก้ไขปัญหาฟันที่มีสีคล้า สีน้ําตาล สีเหลือง และมีคราบต่างๆ บนฟัน ให้มีความขาวมากขึ้นสามารถทําได้ในบุคคลทั่วไป สามารถปรับปรุงรอยยิ้มให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้น ประเภทของการฟอกสีฟัน การเลือกวิธีของการฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับความต้องการของ แต่ละบุคคล การฟอกสีฟันที่ทําโดยทันตแพทย์ในคลินิก การฟอกสีฟันแบบนําอุปกรณ์และน้ํายาไปทําเองที่บ้าน คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟันด้วย Zoom รวดเร็วและสามารถเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังเข้ารับบริการ โดย ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงแสงเลเซอร์ที่ช่วยให้การทํางานสําเร็จ ภายในเวลาที่น้อยลงและยังลดปัญหาการเสียวฟันหลังการ ทํามีความสะดวกสบาย เนื่องจากไม่ต้องใส่ถาดฟอกสีฟันตอนนอน คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟันแบบทําเองที่บ้าน สามารถทําได้เองที่บ้านมีผลข้างเคียงน้อย มีความปลอดภัยมีโอกาสเกิดอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันน้อย ขั้นตอนการฟอกสีฟันด้วย Zoom ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและเทียบสีฟัน ทันตแพทย์จะทําการตรวจและทําการเทียบเฉดสีของฟันก่อน รับฟอกสีฟันผู้เข้ารับบริการบางท่านอาจจําเป็นต้องได้รับการ ขุดหินปูนและขัดฟันก่อนได้รับการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์และ อาจไม่มีความจําเป็นสําหรับผู้ที่มีฟันสะอาดดีแล้ว […]

  • โรคเหงือกเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการอักเสบติดเชื้อของเหงือก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระดูก และเนื่อเยื่อปริทันต์รอบๆที่ช่วยพยุงฟัน โรคเหงือกนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากคราบพลัค (แผ่นคราบจุลินทรีซึ่งมีลักษณะเหมือนแผ่นฟิล์มเหนียวไร้สีที่ค่อยๆเกาะรวมตัวกันบนผิวฟัน) ถ้าการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันตามปกติไม่สามารถขจัดคราบพลัคออกได้หมด คราบพลัคจะเริ่มก่อตัวขึ้น และสร้างเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกและฟัน รวมถึงเนื้อเยื่อเหงือก และกระดูกที่ช่วยพยุงฟัน ซึ่งอาการเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการฟันโยก ฟันหลุด หรือถูกถอนฟันออกในที่สุด ลักษณะอาการของโรคเหงือกอักเสบ เหงือกแดง บวม และเปื่อย อาการเลือดออกขณะแปรงฟัน หรือใช้ไหมขัดฟัน ฟันดูมีความยาวมากขึ้น เนื่องจากเหงือกร่นลงมา เหงือกที่แยกออกมาไม่แนบสนิทกับฟันจนทำให้เกิดเป็นช่องว่างขึ้นมา เมื่อเคี้ยวอาหารแล้วฟันไม่สบฟันกันเหมือนเดิม หรือฟันโยก มีหนองไหลออกมาจากบริเวณฟันและเหงือก มีกลิ่นปาก และมีรสชาติแย่ ในปากอยู่ตลอดเวลา             ระยะเริ่มแรกของโรคเหงือกสามารถรักษาได้ด้วยการแปรงฟันหรือการใช้ไหมขัดฟัน การดูแลสุขภาพปากและฟันที่ดีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบแบคทีเรียสะสม             การทำความสะอาดช่องปากโดยทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นทางเดียวที่จะขจัดคราบแบคทีเรียที่สะสม และแข็งตัว โดยทันตแพทย์จะทำการขูดหินปูนที่แข็งตัวออกจากฟันและร่องเหงือก ถ้ามีอาการมาก อาจจะต้องทำการรักษาเกลารากฟัน ซึ่งจะช่วยดูแลรากฟันไม่ให้หินปูนเข้าไปสะสมได้ง่าย

  • เพราะฟันน้ำนมมีบทบาทที่สำคัญคือ ทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยในการออกเสียง ให้ความสวยงาม และคงสภาพช่องว่างในขากรรไกรไว้สำหรับฟันแท้ หากสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด จะทำให้ฟันที่เหลืออยู่ขาดความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันที่อยู่ติดช่องว่างที่ฟันหลุดไป  อาจมีการเคลื่อนตัวเข้ามาในช่องว่าง ทำให้เกิดปัญหาการสูญเสียช่องว่างตามมา และส่งผลให้เกิดฟันแท้ขึ้นซ้อนเกหรือการสบฟันผิดปกติได้  ซึ่งทำให้มีความลำบากในการรักษาความสะอาดช่องปาก และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ง่าย  นำไปสู่โรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบในฟันแท้ต่อไปได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจและการเข้าสังคมของลูกน้อยได้       ดังนั้นการป้องกันและดูแลรักษาหรือการบูรณะฟันน้ำนมให้อยู่ในสภาพที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและการสบฟันที่ดีต่อไปในอนาคต การรักษาทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก  คือการให้บริการ รักษาฟัน เด็ก ในด้านต่างๆ   เช่น – การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน – การอุดฟันน้ำนม – การขัดฟัน และ เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ – การทำความสะอาด ขูดหินปูน และขัดฟัน – การเคลือบหลุมร่องฟัน – การถอนฟัน และการทำเครื่องมือคงสภาพช่องว่างไว้เพื่อรอให้ฟันแท้ขึ้นมาโดยไม่ซ้อนเก – การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนม – การทำครอบฟันสแตนเลส

  • การจัดฟัน Damon เป็นการจัดฟันแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ยางรัด โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดฟันแบบ Self-Ligating ที่ได้รับการรับรองแล้วว่าช่วยลดอาการปวดและลดเวลาในการจัดฟันให้น้อยลง ข้อดีของการจัดฟัน Damon ลดอาการเจ็บปวดหลังจากปรับเครื่องมือและเจ็บน้อยกว่า เพราะการเคลื่อนฟันจะใช้แรงเบา มีความฝืดต่ำ ทำให้การเคลื่อนฟันมีความเจ็บปวดน้อยลงกว่าการจัดฟันแบบเดิมที่มียางรัด ลดโอกาสการถอนฟัน เพราะการจัดฟันแบบ Damon ทันตแพทย์สามารถใช้วิธีการขยายพื้นที่การเรียงตัวของฟันออกไปได้ ทำให้โอกาสในการถอนฟันเพื่อหาช่องว่างมีน้อยลง และเมื่อรักษาเสร็จ รอยยิ้มจึงดูสวยงามกว่า การจัดฟันแบบใช้ยางที่มีสีสัน จะพบว่ายางดังกล่าว มีหน้าที่ในการรัดลวดเข้าหาฟันให้กระชับ โดยผลของยางที่รัดจะมีแรงบีบที่สูงมากใน 2-3 วันแรก จึงทำให้เกิดความฝืดอย่างมาก ฟันก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าและเจ็บ ในขณะที่วันหลังๆแรงดึงจากยางลดลงทำให้ความสามารถในการรัดลวดให้แน่นอยู่กับเครื่องมือลดลง ประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันก็จะลดลงเช่นกัน เครื่องมือ Damon จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยทำเป็นฝาเลื่อนปิดเปิดเฉพาะคล้ายบานประตูเปิดปิด ส่งผลให้ไม่มีการรัดฟันที่แน่น จึงเกิดความฝืดต่ำ ปวดน้อย ลวดหลุดจากฟันยาก ประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันจึงมากขึ้น

  • รากฟันเทียมคืออะไร รากฟันเทียมมีลักษณะเหมือนเสาที่ทําจากไททาเนียม (คล้ายรากฟัน) และต้องผ่าตัดเพื่อฝังลงไปในกระดูกขา กรรไกรใต้แนวเหงือกเพื่อให้ทันตแพทย์สามารถติดตั้งฟัน ทดแทนหรือสะพานฟันในบริเวณนั้นได้ รากฟันเทียมจะไม่ หลุดเหมือนอย่างฟันปลอม นอกจากนียังดีต่อสุขภาพช่องปาก โดยรวมเพราะไม่ต้องยึดกับฟันเหมือนอย่างสะพานฟัน การฝังรากเทียม คือ การผ่าตัดที่นําโลหะผสมหรือ โครงฝังลงในตําแหน่งของขากรรไกรภายใต้เหงือก เมื่ออยู่ใน ตําแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ทันตแพทย์จะนําฟันใหม่มาให้ยึดติด กับราก รากเทียมจะทํางานร่วมกับกระดูกขากรรไกรเมื่อทั้ง สองอย่างประสานกันอย่างสนิทแล้ว และจะให้เกิดการรองรับ ฟัน โดยฟันปลอมหรือที่ยึดฟันปลอมที่ทํางานร่วมกับรากเทียม จะไม่เลื่อนหรือลื่นออกจากจุดที่ต้องการ ซึ่งจะมีประโยชน์ สูงสุด โดยเฉพาะตอนที่พูดและรับประทาน การฝังรากเทียม นี้ ช่วยในการทําฟันปลอม การครอบฟัน และที่ยึดฟันปลอม บนรากเทียมจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าฟันปลอม หรือการทําฟันปลอมแบบธรรมดา สําหรับบางคน การทําฟันปลอมหรือที่ยึดฟันปลอมแบบ ธรรมดาไม่ได้ให้ความรู้สึกสบาย อาจมีบางจุด ที่ทําให้เจ็บ นูนหรือยื่นออกมา บางครั้งอาจมีความรู้สึกคลื่นไส้ ยิ่งไปกว่า นั้นการที่ยึดฟันปลอมแบบธรรมดาต้องใช้ติดกับฟัน หรือช่อง ว่างของฟันที่เหลือจากฟันที่หายไป ประโยชน์ของการทําราก เทียมก็คือไม่ต้องกรอฟันเพื่อที่จะเตรียม แนบสะพานฟันให้ติด กับฟัน แต่เจาะลึกลงไปในฟันที่จะแทนที่เลย ฟันปลอมคืออะไร ฟันปลอม คือ ฟันที่มาทดแทนฟันที่เสียไป ซึ่งสามารถใส่เข้า […]