การจัดฟัน Damon เป็นการจัดฟันแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ยางรัด โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดฟันแบบ Self-Ligating ที่ได้รับการรับรองแล้วว่าช่วยลดอาการปวดและลดเวลาในการจัดฟันให้น้อยลง

ข้อดีของการจัดฟัน Damon

  • ลดอาการเจ็บปวดหลังจากปรับเครื่องมือและเจ็บน้อยกว่า เพราะการเคลื่อนฟันจะใช้แรงเบา มีความฝืดต่ำ ทำให้การเคลื่อนฟันมีความเจ็บปวดน้อยลงกว่าการจัดฟันแบบเดิมที่มียางรัด
  • ลดโอกาสการถอนฟัน เพราะการจัดฟันแบบ Damon ทันตแพทย์สามารถใช้วิธีการขยายพื้นที่การเรียงตัวของฟันออกไปได้ ทำให้โอกาสในการถอนฟันเพื่อหาช่องว่างมีน้อยลง และเมื่อรักษาเสร็จ รอยยิ้มจึงดูสวยงามกว่า

การจัดฟันแบบใช้ยางที่มีสีสัน จะพบว่ายางดังกล่าว มีหน้าที่ในการรัดลวดเข้าหาฟันให้กระชับ โดยผลของยางที่รัดจะมีแรงบีบที่สูงมากใน 2-3 วันแรก จึงทำให้เกิดความฝืดอย่างมาก ฟันก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าและเจ็บ ในขณะที่วันหลังๆแรงดึงจากยางลดลงทำให้ความสามารถในการรัดลวดให้แน่นอยู่กับเครื่องมือลดลง ประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันก็จะลดลงเช่นกัน เครื่องมือ Damon จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยทำเป็นฝาเลื่อนปิดเปิดเฉพาะคล้ายบานประตูเปิดปิด ส่งผลให้ไม่มีการรัดฟันที่แน่น จึงเกิดความฝืดต่ำ ปวดน้อย ลวดหลุดจากฟันยาก ประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันจึงมากขึ้น