รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันเทียมมีลักษณะเหมือนเสาที่ทําจากไททาเนียม (คล้ายรากฟัน) และต้องผ่าตัดเพื่อฝังลงไปในกระดูกขา กรรไกรใต้แนวเหงือกเพื่อให้ทันตแพทย์สามารถติดตั้งฟัน ทดแทนหรือสะพานฟันในบริเวณนั้นได้ รากฟันเทียมจะไม่ หลุดเหมือนอย่างฟันปลอม นอกจากนียังดีต่อสุขภาพช่องปาก โดยรวมเพราะไม่ต้องยึดกับฟันเหมือนอย่างสะพานฟัน

การฝังรากเทียม คือ การผ่าตัดที่นําโลหะผสมหรือ โครงฝังลงในตําแหน่งของขากรรไกรภายใต้เหงือก เมื่ออยู่ใน ตําแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ทันตแพทย์จะนําฟันใหม่มาให้ยึดติด กับราก รากเทียมจะทํางานร่วมกับกระดูกขากรรไกรเมื่อทั้ง สองอย่างประสานกันอย่างสนิทแล้ว และจะให้เกิดการรองรับ ฟัน โดยฟันปลอมหรือที่ยึดฟันปลอมที่ทํางานร่วมกับรากเทียม จะไม่เลื่อนหรือลื่นออกจากจุดที่ต้องการ ซึ่งจะมีประโยชน์ สูงสุด โดยเฉพาะตอนที่พูดและรับประทาน การฝังรากเทียม นี้ ช่วยในการทําฟันปลอม การครอบฟัน และที่ยึดฟันปลอม บนรากเทียมจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าฟันปลอม หรือการทําฟันปลอมแบบธรรมดา

สําหรับบางคน การทําฟันปลอมหรือที่ยึดฟันปลอมแบบ ธรรมดาไม่ได้ให้ความรู้สึกสบาย อาจมีบางจุด ที่ทําให้เจ็บ นูนหรือยื่นออกมา บางครั้งอาจมีความรู้สึกคลื่นไส้ ยิ่งไปกว่า นั้นการที่ยึดฟันปลอมแบบธรรมดาต้องใช้ติดกับฟัน หรือช่อง ว่างของฟันที่เหลือจากฟันที่หายไป ประโยชน์ของการทําราก เทียมก็คือไม่ต้องกรอฟันเพื่อที่จะเตรียม แนบสะพานฟันให้ติด กับฟัน แต่เจาะลึกลงไปในฟันที่จะแทนที่เลย

ฟันปลอมคืออะไร

ฟันปลอม คือ ฟันที่มาทดแทนฟันที่เสียไป ซึ่งสามารถใส่เข้า และถูอดออกจากปากของเราได้ แม้ว่าฟันปลอมอาจจะต้องใช้ เวลาในการทําความคุ้นเคย และไม่มีทางที่จะรู้สึกเหมือนฟัน ธรรมชาติ แต่ฟันปลอมในปัจจุบันก็แลดูเป็นธรรมชาติและมี ความสะดวกสบายมากกว่าเมือก่อน

ฟันปลอมมี 2 ประเภท คือ แบบทั้งปาก และแบบบางส่วน ทันตแพทย์จะเป็นคนเลือกว่าคุณจะต้องใช้ฟันปลอมประเภท ใด ขึ้นอยู่กับว่าคุณเสียฟันบางซึ่หรือหมดทุกซี่ รวมทั้งต้อง คํานึงถึงค่าใช้จ่ายด้วย

ฟันปลอมทํางานอย่างไร

ฟันปลอมชนิดทังปาก จะมีฐานเป็นอะคริลิคสีเหมือนเหงือกที จะสามารถติดพอดีกับเหงือกของเรา ฐานของฟันปลอมบนจะ ติดกับเพดานปาก ในขณะที่ฟันปลอมล่างจะมีลักษณะเหมือน เกือกม้าเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้กับลิ้น

ฟันปลอมจะทําโดยเฉพาะสําหรับแต่ละคนในห้องปฏิบัติการ ทันตกรรม จากการพิมพ์ปากของเรา ทันตแพทย์จะตัดสินว่า ฟันปลอมชนิดใดเหมาะสมกับคุณ

คําแนะนําในการดูแลฟันปลอมดังต่อไปนี้

  • เมื่อมีการจับฟันปลอม ควรยืนบนผ้าขนหนูหรืออ่างน้ํา เนื่องจากฟันปลอมมีความบอบบางและอาจหักได้ถ้าตกห้าม ปล่อยให้ฟันปลอมแห้ง
  • ควรวางฟันปลอมในน้ํายาแช่ฟัน หรือในน้ําเปล่าเวลาที่ไม่ได้ ใส่ ไม่ควรใช้น้ําร้อนเพราะอาจทําให้บิดได้
  • การแปรงฟันปลอมทุกวันจะช่วยกําจัดเศษอาหาร และคราบ แบคทีเรีย และช่วยป้องกันการเกิดคราบ
  • น้ํายาทําความสะอาดอาจจะช่วยได้แต่ไม่สามารถแทนการ แปรงทุกวันได้ควรแปรงเหงือก ลิ้น และเพดานปากทุกเช้า, ด้วยแปรงสีฟันทีมีขนแปรงอ่อนนุ่มก่อนทีจะสวมฟันปลอม ซึ่ง จะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและกําจัดคราบ แบคทีเรีย
  • พบทันตแพทย์ถ้าฟันปลอมหัก บิน แตก หรือหลวม ห้ามปรับ ฟันปลอมด้วยตัวเอง เพราะอาจทําให้เกิดความเสียหายมากขึ้น