แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง ( รพ.จุฬา )

M, Sc in Dermatology ( Chulalongkorn University )